Przejdź do treści
  • a
  • a +
  • a ++

modelarium 1

Aktualna wystawa

 Dariusz Kocot. Kompozycja

 

Dariusz Kocot (rocznik 1970.) prezentuje nowy, nie wystawiany do tej pory cykl prac, tworzonych od 2013 roku, zatytułowany ogólnie Kompozycja. Dzieła artysty nawiązują do sztuki konceptualnej, której inspiracji należy szukać w okresie awangardy międzywojennej. Ten obszar poszukiwań jest jednym z wielu, który upodobał sobie artysta. Podobnie jak w poprzednich cyklach grafik główną formą przekazu jest abstrakcja geometryczna. W nowej odsłonie przybiera ona bardziej rozbudowany, zunifikowany wyraz, jednak stałym mianownikiem wszystkich dzieł Kocota pozostaje niezmiennie przekaz ideowy skupiony na dekonstrukcji obrazu poprzez kształt i formę.
Artysta przed laty zrezygnował z pracy pedagogicznej na rzecz zainteresowań z zakresu działalności graficznej. Ten rodzaj rzemiosła i stale rozwijanego warsztatu wpłynął na jego syntetyczne spojrzenie na sztukę. Poszukiwanie symboli, ujęcia fragmentaryczne, skupienie się na drobiazgu odsuwa w pracach Kocota przedmiotowość obrazu.
Prezentowane na wystawie kompozycje w pierwszej chwili przywołują w wyobraźni plany techniczne, architektoniczne lub plany zagospodarowania terenu. Ujęte w uproszczony, minimalistyczny sposób pozostają niedookreślone i nieprecyzyjne. To, co jest rzeczywiste staje się nieważne. Geometryczne formy udają porządek, a kolor i przestrzeń dodają pracom oddechu. Przekaz pozostaje przez autora niedopowiedziany dając widzowi swobodę interpretacji. Artystyczna koncepcja jest istotniejsza niż treść.