Przejdź do treści
  • a
  • a +
  • a ++

muzeum 3

Sala rzemiosła i przemysłu

Tu znajduje się ekspozycja mówiąca o odkryciu, jakiego w latach 60. dokonał założyciel naszego Muzeum prof. Mieczysław Radwan i archeolog Kazimierz Bielenin. Archiwalne fotografie ukazują przebieg badań nad największym w Europie centrum hutniczym z przełomu I/II w. n.e., odnalezionym na terenie Gór Świętokrzyskich. Oprócz tej wystawy zgromadziliśmy tu zbiory dzięki którym przybliżamy historię górnictwa i hutnictwa, tradycji związanej z największym świętem górniczym – Barbórki oraz obchodami Dnia Hutnika.