Przejdź do treści
  • a
  • a +
  • a ++

modelarium 1

Modelarium

Największą salę Muzeum zajmują zabytkowe modele urządzeń górniczych i hutniczych, pochodzące z wystawy zorganizowanej na 40-lecie AGH. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja modeli pieców hutniczych, a wśród nich dwa Wielkie Piece, wzorowane na urządzeniach z hut w Starachowicach i Krakowie. W modelarium znajduje się też dawna aparatura laboratoryjna z pracowni i hal maszynowych AGH. Są to mikroskopy i sprzęt optyczny, urządzenia pomiarowe i wagi, aparatura badawcza. Najstarsze urządzenie to maszyna Amslera z 1920 r.